Co powiedziałby o Tobie Twój rachunek w banku? – pieniądze w rozwoju osobistym

Mayuri Onerheim w swojej książce ‘Pieniądze, duchowość, świadomość” przekonuje, że możemy ubogacić nasze życie otwierając się na zrozumienie “miękkich” aspektów pieniędzy – tych emocjonalnych, duchowych, związanych z naszymi wspomnieniami z dzieciństwa, przekonaniami, poczuciem wartości i wchodzeniem w relacje z innymi.

Jak przestać przejmować się myślami o pracy? Szczególnie w trakcie urlopu?​

Koncepcja work-life balance mimo swojej szlachetnej misji może stać się także kolejnym „biczem” wykorzystywanym do samokrytycyzmu i narzucania sobie sztywnych i nienaturalnych zasad podziału życia i pracy. Tak, jakby praca nie była elementem naszego życia, tylko czymś obcym, co powinniśmy kontrolować i nie pozwalać przelewać się poza wymyślone przez nas ramy.

Inflacja w galopie, a sens zapomniany na mecie

Ostatnio zapytałam Was na Instagramie o to, co jest dla Was ważniejsze od pieniędzy w Waszej pracy.

Pytałam o ciekawe zadania, zespół, awans, czas wolny i brak stresu. Oprócz awansu, wszystkie kwestie były oceniane wyżej niż pieniądze.

W pytaniu dotyczącym ciekawych zadań pojawiły się jednak dodatkowe komentarze:

„Ciekawe zadania spoko, ale powinny być także dobrze wynagradzane”